TIÊU CHÍ NHẬN BÀI CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁP LÝ

TIÊU CHÍ NHẬN BÀI CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁP LÝ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

1. Nội dung bài viết phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm phục vụ công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

 

2. Bài không đồng thời được gửi đăng hoặc đã đăng ở tạp chí hay cơ quan báo chí, xuất bản khác.

 

3. Bài có tính mới, có nội dung pháp lý, phát hiện nhằm hướng đến giải quyết một số vấn đề lý luận, thực tiễn pháp lý cụ thể. Tạp chí khuyến khích các bài viết mang tính thời sự, hưởng ứng các chuyên đề theo kế hoạch kêu gọi bài viết của Tạp chí Khoa học pháp lý

 

4. Các nội dung chuyên môn trong bài phải chính xác, các kiến nghị có cơ sở khoa học và lập luận vững chắc, thể hiện rõ quan điểm của tác giả 

 

5. Các luận điểm trong bài, khi cần, phải có trích nguồn đầy đủ (tên tác giả, tên tác phẩm, nhà xuất bản, nếu trích dẫn tạp chí phải có số tạp chí, năm xuất bản, trang). Các nguồn tham khảo phải từ các tài liệu khoa học tin cậy và được trích dẫn chính xác (người đọc có thể tra cứu được). 

 

 6. Bố cục rõ ràng, logic và chặt chẽ (đặt vấn đề/giải quyết vấn đề/kiến nghị & kết luận).

 

7. Bài viết có độ dài tối thiểu từ 5 trang, tối đa là 8 trang. Khổ giấy A4, font chữ Time News Roman, cỡ 12, cách dòng đơn (single) kiểu gõ Unicode.

 

8. Tạp chí đăng tải các bài viết bằng tiếng Việt. Khi gửi bài viết bằng tiếng Việt, tác giả gửi kèm theo: 1) Tên bài bằng tiếng Anh; 2) Tóm tắt nội dung bài viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh tối đa 100 chữ; 3) Từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh; 4) Danh mục tài liệu tham khảo (tên các tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt hoặc các ngôn ngữ khác phải được dịch sang tiếng Anh). 

 

9. Trong trường hợp bài viết được đăng trên Tạp chí Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh và Tạp chí Khoa học pháp lý có toàn quyền sử dụng bài viết dưới mọi hình thức.

 

TÒA SOẠN TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁP LÝ - TRƯỜNG ĐH LUẬT TP. HCM

Số 2 Nguyễn Tất Thành
Q.4, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT/Fax: (08) 39400989 ext. 139
tapchikhpl@yahoo.com
tapchikhpl@hcmulaw.edu.vn
www.facebook.com/Tạp-chí-Khoa-học-Pháp-lý-377957625748792/timeline/

 

--%>
Top