Giới thiệu tạp chí khoa học pháp lý

 

Phó Tổng biên tập (phụ trách): PGS-TS. Trần Thị Thuỳ Dương

Thư ký toà soạn: TS. Cao Vũ Minh 

 

* Hội đồng biên tập:

GS-TS Mai Hồng Quỳ

PGS-TS. Trần Thị Thuỳ Dương

PGS-TS. Trần Hoàng Hải

PGS.TS. Bùi Xuân Hải

PGS-TS. Đỗ Văn Đại

 

TS. Lê Thị Nam Giang

TS Herrera Alejandro Dominguez

PGS-TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

PGS-TS. Phan Huy Hồng

PGS-TS.Nguyễn Cảnh Hợp

TS. Đỗ Minh Khôi

GS-TS Lanfranchi Marie - Pierre

TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

PGS - TS. Vũ Văn Nhiêm

TS. Võ Thị Kim Oanh

PGS-TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

GS-TS Shevchenko Olga Aleksandrovna

TS. Lưu Quốc Thái

PGS-TS. Nguyễn Văn Vân

PGS-TS Nguyễn Cửu Việt

TS. Nguyễn Quốc Vinh

Tạp chí Khoa học pháp lý của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo Giấy phép số 387/GP-BTTTT ngày 13/08/2015 của Bộ Thông tin - Truyền thông.

 

 

* Tôn chỉ, mục đích:

- Giới thiệu và công bố các công trình nghiên cứu khoa học về công tác đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học pháp luật của các chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học pháp lý của trường;

- Giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học về nhà nước và pháp luật trong và ngoài nước;

- Thông tin pháp luật để góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong cán bộ giảng dạy, sinh viên.

- Trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 

* Đối tượng phục vụ:

Cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên của nhà Trường và bạn đọc quan tâm đến khoa học pháp lý và đào tạo luật.

Tạp chí Khoa học pháp lý xuất bản 09 kỳ/năm.

 

* Trụ sở Toà soạn:

Lầu 8, Phòng 804, Số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại/Fax: (8483) 9400989 ext.139

Email: tapchikhpl@yahoo.com và tapchikhpl@hcmulaw.edu.vn 

 

* Nhân sự của đơn vị: 

1.  Trần Thị Thùy Dương

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, tiến sĩ luật học 

Chức vụ: Phó tổng biên tập Phụ trách Tạp chí Khoa học pháp lý

email:  dpthong@hcmulaw.edu.vn

2. Cao Vũ Minh 

Học vị: Tiến sĩ luật học 

Chức vụ: Thư ký Tạp chí Khoa học pháp lý

email:  dpthong@hcmulaw.edu.vn

3. Hà Ngọc Quỳnh Anh 

Học vị:  Thạc sĩ Luật 

Chức vụ: Chuyên viên trị sự

Điện thoại: 08.39400989/139

email:  dpthong@hcmulaw.edu.vn

4. Đặng Phước Thông 

Học vị: Cử nhân luật 

Chức vụ: Chuyên viên trị sự

Điện thoại: 08.39400989/139

email: dpthong@hcmulaw.edu.vn

5. Trần Thị Bích Hà

Học vị: Thạc sĩ Ngữ văn 

Chức vụ: Biên tập viên Website

Điện thoại: 08.39400989/143 

Email: ttbha@hcmulaw.edu.vn

 

GS-TS Mai Hồng Quỳ

PGS-TS Trần Thị Thùy Dương

PGS-TS Trần Hoàng Hải

PGS-TS Bùi Xuân Hải

PGS-TS Đỗ Văn Đại

TS Lê Thị Nam Giang

TS Herrera Alejandro Dominguez

PGS-TS Nguyễn Thị Phương Hoa

PGS-TS Phan Huy Hồng

PGS-TS Nguyễn Cảnh Hợp

TS Đỗ Minh Khôi

GS-TS Lanfranchi Marie - Pierre

TS Nguyễn Thị Bích Ngọc

PGS-TS Vũ Văn Nhiêm

TS Võ Thị Kim Oanh

PGS-TS Nguyễn Thị Hoài Phương

GS-TS Shevchenko Olga Aleksandrovna

 

Các tin khác

--%>
Top